VÅRE MÅL

Det er vårt mål at våre samarbeidspartnere (kunder, leverandører, under­entreprenører) skal føle trygghet ved å satse på oss. Vi er overbeviste om at å fokusere på kvalitet og pålitelighet er nøkkelen til å lykkes i en bransje hvor det er stor konkurranse. Hobro Bygg AS har derfor klare kvalitetskrav for arbeid i egen organisasjon:

Lønnsomhet og effektivitet
Vi skal være kostnadseffektive til beste for oppdragsgivere, ansatte og eiere. Arbeidet skal utføres effektivt og være av høy kvalitet.

Kompetanse og profesjonell kundeservice
Vi satser på kompetente fagfolk, som også kan takle de utfordringer som nye lover og den tekniske utviklingen pålegger oss. Vi legger stor vekt på en metodisk og åpen kundeservice – bygget på personlig kontakt, gjensidig forståelse og fagkunnskap.

Godt Arbeidsmiljø
Vi tilstreber et arbeidsmiljø som fremmer trivsel, samt personlig og faglig utvikling for våre medarbeidere. Sikkerhet ved arbeidsplassen har høyeste prioritet.

 

hb_godkjenninger