REHABILITERING

Rehabilitering og restaurering av bygninger med historisk og/eller verneværdig betydning handler om å reparere eller rekonstruere en bygning for å tilbakeføre den til dens opprinnelige tilstand mens bygningen samtidig oppgraderes i henhold til dagens forskrifter (som f.eks. for brannsikkerhet). Målet er ikke bare å sikre kulturminner og verne vår felles arv, men også å tilrettelegge alt for en bæredyktig og fremtidsrettet bruk av historiske bygninger.

Våre medarbeidere har bred erfaring innen restaurering og antikvarisk rehabilitering.

 

hb_godkjenninger