Ditt lokale byggefirma i Drammen -Hobro Bygg AS

TJENESTER INNEN BYGG, BLIKK OG BESLAG

FOR BEDRIFTER OG PRIVATE

Vi skreddersyr hvert oppdrag etter dine ønsker.

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

PROSJEKTERING

Vi har kunnskapen, kompetansen og nettverket for å kunne gjennomføre komplette entrepriser og prosjekteringer innen tilbygg, ombygging og rehabilitering av private boliger, hytter, sameier og næringsbygg.

Kontakt oss gjerne så tidlig som mulig om dine planer.

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

NYBYGG/TILBYGG

Stadig flere velger oss når de skal bygge nytt. Vi bistår gjennom hele prosessen, og gir den enkelte kunde stor frihet til å velge. Vi tilpasser oss den enkelte byggherre og velger praktiske løsninger akkurat slik du vil ha det.

Overlat hele ansvaret til oss! Med allsidige tømrere, erfarne prosjektledere og solide samarbeidspartnere har vi kompetansen og ressursene som trengs for å tilfredsstille gjeldende krav til oppføring av nybygg – enten det er privat bolig eller andre typer bygg.

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

REHABILITERING

Rehabilitering og restaurering av bygninger med verneverdig betydning innebære å reparere eller rekonstruere en bygning for å tilbakeføre den til dens opprinnelige tilstand, mens bygningen samtidig oppgraderes i henhold til dagens forskrifter. Målet er ikke bare å sikre kulturminner og verne vår felles arv, men også å tilrettelegge alt for en bæredyktig og fremtidsrettet bruk av historiske bygninger.

Våre medarbeidere har bred erfaring innen restaurering og antikvarisk rehabilitering.

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

VÅTROM

Vi skreddersyr våtromsløsninger for private boligeiere, borettslag, samt institusjons- og næringsbygg. Hobro Bygg AS har godkjenning kl. 2 i Fagrådet For Våtrom (FFV).

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

TAKTEKKING

Vi utfører taktekkingsprosjekter for næringsbygg, borettslag og private boliger, som blant annet:

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

BLIKK OG BESLAG

Hobro Bygg har et eget topp moderne blikkenslagerverksted med alt nødvendig utstyr. Våre medarbeidere har lang erfaring innen blikkenslagerfaget og fagområdet dekker hus, næringsbygg, og produksjon av alle typer beslag.

Tradisjonelle takrenner, nedløp og beslag utføres etter mål tilpasset areal, vinkler og fasong. Det kan også leveres i mange forskjellige typer materialer:

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

PASSIV BRANNSIKRING

Vi har lang erfaring med brannsikring av bygg. Passiv brannsikring kan omhandle alt fra innsetting av branndører, gjenmuring av vegger, branntetting av alle typer gjennomføringer, brannsikring av stål med maling eller isolasjon/plater.

Vi har god kunnskap om brannsikring av næringslokaler, lager, skoler og offentlige bygg, og benytter kun godkjente midler. Vi leverer komplette FDV-rapporter, som skal inngå i det enkelte byggs branndokumentasjon.

Prosjektering   |  Nybygg/tilbygg   |   Rehabilitering   |   Våtrom   |   Taktekking   |   Blikk og beslag   |   Passiv brannsikring   |   Avfallshåndtering

AVFALLSHÅNDTERING

Av miljømessige årsaker må det det legges til rette for at avfall fra tiltak etter plan- og bygningsloven i minst mulig grad forurenser eller virker skjemmende. Videre er det av ressursmessige hensyn ønskelig at avfallsmengdene som går til sluttbehandling reduseres. 

Hobro Bygg sikrer riktig håndtering av avfall fra byggestart til opprydding ved ferdigstillelse av oppdraget.